Överenskommelse om avstående från besittningsskydd - lokal - Hyresnämndens tillstånd krävs inte

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Formuläret används i de fall då parterna i ett hyresförhållande gällande en lokal avser att avtala bort hyresgästens besittningsskydd och överenskommelsen inte kräver hyresnämndens godkännande. Sådana fall är om överenskommelsen inte ska gälla längre än fem år sedan hyresförhållandet inletts och antingen avser att hyresvärden ska bedriva egen verksamhet i lokalen, eller att hyreskontraktet är en andrahandsuthyrning. För det fall att överenskommelsen kräver hyresnämndens godkännande, används formulär nr HN-3. Observera att blanketten går att ladda ner kostnadsfritt från http://www.hyresnamnden.se/Blanketter/. I Fastighetsägarna Dokument har blanketten kompletterats med utrymme för att ange kontraktnummer.

Pris: