Godkännande av ombyggnads- och/eller ändringsåtgärder

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Formuläret tillsänds hyresgäster inför ombyggnation för att inhämta godkännande att utföra de ombyggnads- och/eller ändringsåtgärder som planeras och biläggs ett meddelande med en beskrivning av åtgärderna, blankett nr 60. Hyresgästen undertecknar blanketten och återsänder det till hyresvärden för det fall att han eller hon godkänner ändringsåtgärderna.

Pris: 35:-