Ansökan om lägenhetsbyte

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

När en bostadshyresgäst vill byta sin lägenhet, bör hyresvärden kräva att denna blankett fylls i av hyresgästen och den föreslagna hyresgästen. Därmed klargörs de konsekvenser som kan bli följden om bytet inte genomförs på det sätt som uppgetts. För att åskådliggöra byteskedjan, kan man använda sig av blankett nr 75, som då biläggs ansökan.

Pris: 0:-