Grön bilaga till lokalhyresavtal

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Fastighetsägarnas gröna hyresavtal, nr 99, är framtaget av en arbetsgrupp där ett stort antal hyresvärdar, hyresgäster och myndigheter deltagit. Ett grönt hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om att åtgärder ska vidtas för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda. Avtalet är en bilaga till Hyreskontrakt för lokal, 12B.2.

 

Läs mer om Grönt Hyresavtal