Checklista för inventering av enkelt avhjälpta hinder

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Checklistan används för att notera ansvarsfördelningen av enkelt avhjälpta hinder. Den ifyllda checklistan ska biläggas klausulen om enkelt avhjälpta hinder, nr 92.

Pris: 65:-