Klausul om enkelt avhjälpta hinder avseende lokal

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Plan- och bygglagen innehåller krav på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder mot tillänglighet och användbarhet. Hyresgästen och hyresvärden kan inventera en lokal och sinsemellan fördela ansvaret för olika avhjälpandeåtgärder. I klausulen stadgas att hyresgästen har ansvar utföra och bekosta de anordningar som han har ansvar för, samt att återställa när hyresförhållandet upphör. En checklista, blankett nr 93, på vilken hyresgästen och hyresvärden har noterat fördelningen av ansvaret, ska biläggas klausulen. Blankett 92 med bilaga biläggs ett lokalhyreskontrakt.

Pris: 45:-