Klausul om handikappanpassning av lokal avseende enkelt avhjälpta hinder

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Klausulen innebär att hyresgästen på egen bekostnad ska utföra och underhålla sådana anordningar som behövs för att lokalen enligt lag ska uppfylla kraven på handikappsanpassning. Efter hyresförhållandet har upphört, ska hyresgästen återställa lokalen. Det ifyllda formuläret biläggs ett lokalhyreskontrakt.

Pris: 45:-