Personuppgiftsklausul för lokal

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Blanketten innehåller information om behandling av personuppgifter och utrymme för hyresgästen att godkänna användandet av hans eller hennes personuppgifter i den utsträckning som krävs för att fullgöra hyresavtalet. Klausulen biläggs sedan ett lokalhyresavtal. Motsvarande formulär finns för bostadshyresavtal, blankett nr 70. 

Pris: 45:-