Omsättningshyresklausul för lokal

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Klausulen innebär att en hyresgäst, istället för att betala den i hyresavtalet angivna hyran, betalar ett årligt belopp motsvarande en viss procent av sin omsättning. Den i hyresavtalet angivna hyran blir då minimihyran. Parterna kan också reglera en nivå utgörande maximihyra. Det ifyllda formuläret biläggs sedan till ett lokalhyreskontrakt.

Pris: 65:-