Gränsdragningslista för restaurang - fördelning av ägar- och underhållsansvar

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Gränsdragningslistan är ett verktyg för att markera ägar- och underhållsansvaret för installationer, inredning och utrustning mellan hyresvärden och hyresgästen. Gränsdragningslistan innehåller också allmän information om hur ägar- och underhållsansvaret fördelas mellan parterna för det fall inget särskilt reglerats. Gränsdragningslistan är framtagen i samarbete med Visita – Svensk besöksnäring och ska biläggas Restauranghyresavtalet, blankett nr 84.

Pris: 90:-