Klausul om äganderättsövergång för lokal

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Klausulen fylls i för att tydliggöra vilka som innehar andelar i den juridiska person som är hyresgäst, och innehåller en försäkran från hyresgästen om att ägandet inte kommer att förändras utan hyresvärdens skriftliga samtycke. Det ifyllda formuläret biläggs sedan till ett lokalhyreskontrakt.

Pris: 65:-