Miljöklausul för lokal

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

I miljöklausulen regleras närmare hyresgästens utrednings- och informationsansvar och ansvar i övrigt för den miljöpåverkan och eventuella miljöskador som uppkommer på grund av den verksamhet som hyresgästen bedriver. Det ifyllda formuläret biläggs sedan till ett lokalhyreskontrakt.

Pris: 65:-