Kontrakt bevakning och skottning yttertak

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Mallen är avsedd att användas när man uppdrar åt en entreprenör att vintertid bevaka och vid behov vidta snöskottning av yttertak. Formuläret har tagits fram för att få till stånd en klar reglering av ansvaret för bevakning av yttertak vintertid och snöskottning av dessa. För det fall att man vill sluta avtal om endast snöskottning av yttertak, kan man använda mall nr 71, Snöskottning av yttertak.

Pris: 65:-