Kontrakt snöskottning yttertak

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

I formuläret regleras förhållandet mellan entreprenör och beställare för utförande av snöskottning efter avrop från beställaren i varje fall. Formuläret har förhandlats fram av Fastighetsägarna Stockholm och Plåtslageriernas Riksförbund. För det fall att man förutom snöskottning också vill sluta avtal om att entreprenören ska bevaka snömängderna och vid behov på eget initiativ skotta yttertaken, kan man använda mall nr 73, Bevakning och skottning av snö/is yttertak .