Personuppgiftsklausul för bostad

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Blanketten innehåller information om behandling av personuppgifter och utrymme för hyresgästen att godkänna användandet av hans eller hennes personuppgifter i den utsträckning som krävs för att fullgöra hyresavtalet. Klausulen biläggs sedan ett bostadshyresavtal. Motsvarande formulär finns för lokalhyresavtal, blankett nr 90.

Pris: 45:-