Brandskyddsklausul för lokalhyresavtal

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Klausulen reglerar parternas ansvar för att vidta tekniska brandskyddsåtgärder och systematiskt brandskyddsarbete och är framförhandlat med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Även blankett nr. 69 används för att fördela ansvaret för att vidta tekniska brandskyddsåtgärder mellan parterna. Denna blankett biläggs klausulen. Blankett 68 med bilaga är tänkt att biläggas ett lokalhyreskontrakt.

Pris: 45:-