Överenskommelse om ingen förhandlingsklausul

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Om en förhandlingsordning finns för ett hus, omfattas automatiskt alla bostadslägenheter i det huset. För att undanta en lägenhet från förhandlingsordningen måste antingen en överenskommelse om detta träffas mellan hyresvärden och hyresgästen eller hyresnämnden besluta om det. En överenskommelse om att undanta en lägenhet får träffas tidigast efter att hyresförhållandet varat tre månader.

Pris: 35:-