Meddelande av ombyggnads- och/eller ändringsåtgärd

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Meddelandet ska i innehålla en beskrivning av sådana ombyggnads- och/eller ändringsåtgärder som hyresvärden vill utföra och för vilka hyresgästernas godkännande eller hyresnämndens tillstånd krävs. Meddelandet skickas till hyresgästerna tillsammans med ett godkännandeformulär, nr 61, som hyresgästen, om han eller hon godkänner åtgärderna, undertecknar och sänder åter till hyresvärden.

Pris: 35:-