Borgenssförbindelse för bostadshyresavtal

Blanketten kan användas då en tredje person går i borgen för hyresgästen och därmed antar dennes skuld gentemot hyresvärden som sin egen. Blanketten är tänkt att biläggas avtalet 10 A. Fastighetsägarna har också tagit fram en borgensförbindelse att användas vid lokalhyresavtal, blankett nr 9.

Pris: 35 kr