Meddelande om ändring av hyresvillkor - bostadslägenhet

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Meddelandet ska fyllas i och sedan fogas till antingen ett nytt hyreskontrakt eller ett tillägg till det mellan parterna gällande kontraktet. Hyresgästen ska, om han eller hon accepterar ändringarna, underteckna det nya kontraktet eller tillägget. Om hyresgästen motsätter sig villkorsändringen, måste hyresvärden, tidigast en månad efter det att meddelandet lämnats till hyresgästen, ansöka om ändring av hyresvillkoren hos hyresnämnden.

Pris: 35 kr