Åtagande i samband med byte av bostadslägenhet

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Formuläret innehåller ett åtagande av en bostadshyresgäst som fått en lägenhet genom byte, att svara för den frånträdande hyresgästens hyresskulder. Hyresvärden kan efter en sådan överenskommelse kräva betalt av den tillträdande hyresgästen, som sedan i sin tur får kräva motsvarande belopp av den eller de hyresgäster som avflyttat från lägenheten.

Denna blankett finns även översatt till engelska i Fastighetsägarna Dokument

Pris: 45:-