Underrättelse till socialnämnd om störning

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Blanketten innehåller en underrättelse till socialnämnden om en hyresgästs störningar. Ett sådant meddelande skickas normalt i samband med att hyresgästen anmodas att omedelbart upphöra med störningarna. En sådan uppmaning finns i blankett nr 32.

Pris: 35:-