Entreprenadkontrakt för entreprenader av begränsad omfattning

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Formuläret är ett entreprenadkontrakt för entreprenader av enklare beskaffenhet. Kontraktet är avsett att användas vid entreprenader som är begränsade i omfattning och där en fastighetsägare i egenskap hyresvärd är beställare. Till kontraktet finns en handledning i vilken redogörs för innebörden av vissa av kontraktets klausuler samt vad parterna bör överväga vid tecknandet av kontraktet. Kontraktet är anpassat för användning vid entreprenader med upphandlingsformen general-entreprenad och med utförandeformen totalentreprenad. I och med användandet av detta formulär nr 300 blir Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader - ABT 06 - tillämpliga på entreprenaden. Vid entreprenader av större omfattning rekommenderas att parterna, istället för att använda standardkontraktet, upprättar ett kontrakt specifikt för den enskilda entreprenaden.

Pris: 90:-