Bilplatsavtal

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Mallen avser att reglera upplåtelse av mark för en bilplats. Avtalet är en form av arrende, s.k. lägenhetsarrende. För det fall att man avser att reglera upplåtelse av en parkeringsplats i ett garage används blankett nr 14, Hyreskontrakt för garage/garageplats i gemensamt garage, som är ett lokalhyresavtal.

Pris: 65:-