Bilplatsavtal Uppsägning till avflyttning

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Denna blankett används när upplåtaren vill att bilplatsavtalet ska upphöra. Om parterna vill omförhandla villkoren i avtalet, kan avtalet ändock sägas upp till avflyttning. Fortsatt upplåtelse kräver då att parterna är överens om de nya villkoren.

Pris: