Hyreskontrakt för villa

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger

Formuläret används vid uthyrning av ett småhus i sin helhet i de fall då uthyrningen omfattas av den s.k. privatuthyrningslagen (lag 2012:978). För att lagen ska vara tillämplig förutsätts att den som hyr ut huset är en privatperson och att uthyrningen är den första eller den enda uthyrningen och att uthyrningen inte är för fritidsändamål. Om en privatperson har två villor som hyrs ut, är således privatuthyrningslagen bara tillämplig på den uthyrning som sker först. Avseende den andra uthyrningen tillämpas hyreslagens regler. Vid denna typ av uthyrningar används kontrakt 24 B. Hyreslagens och privatuthyrningslagens regler skiljer sig år på många punkter, bl.a. avseende uppsägningstider, hyresgästens möjlighet till besittningsskydd och hur hyran bestäms. Det är därför viktigt att man väljer rätt kontrakt.

Pris: 65:-