Meddelande till socialnämnden

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Blanketten innehåller meddelande till socialnämnden om att hyresgästen försummat att betala sin hyra i rätt tid. Meddelandet är en förutsättning för att hyresgästen ska kunna skiljas från lägenheten p.g.a. betalningsförsummelse.

Pris: 35:-