Bilaga underrättelse till bostadshyresgäst

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Blanketten innehåller ett fristående meddelande om hyresgästens möjlighet, att efter uppsägning till omedelbar avflyttning på grund av obetald hyra, återvinna hyresrätten till lägenheten genom att inom tre veckor betala hyran. Formuläret är tänkt att bifoga en stämningsansökan eller en ansökan om avhysning. För det fall att hyresvärden avser att säga upp hyresgästen till avflyttning utan att lämna in stämningsansökan, används formulär nr 21a, som innehåller såväl uppsägning som meddelande i enlighet med 12 kap 44 § jordabalken.

Denna blankett finns även översatt till engelska i Fastighetsägarna Dokument

Pris: 35:-