Uppsägning lokal p g a obetald hyra

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Uppsägningen ska användas när en lokalhyresgäst inte betalat hyran i rätt tid och därför sägs upp till omedelbar avflyttning. Blanketten innehåller också, i enlighet med SFS 1993:403, ett meddelande till hyresgästen att denne kan återvinna hyresrätten om hyran betalas in inom en föreskriven frist. Hyresgästen ska på handlingen notera mottagandet av meddelandet.

Pris: 35:-