Uppsägning på grund av obetald hyra - bostadslägenhet

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Uppsägningen ska användas när en hyresgäst inte betalat hyran i rätt tid och därför sägs upp till omedelbar avflyttning. Blanketten innehåller också, i enlighet med SFS 1993:403, ett meddelande till hyresgästen att denne kan återvinna hyresrätten om han eller hon betalar hyran inom en föreskriven tid. Hyresgästen ska på handlingen notera att hon eller han mottagit meddelandet. För att hyresgästen ska kunna skiljas från lägenheten p.g.a. dröjsmålet krävs också att socialnämnden meddelats att hyresgästen är i dröjsmål. Blankett nr 23 innehåller en mall för ett sådant meddelande. För det fall att hyresvärden genom att inlämna stämningsansökan eller ansökan om avhysning vill skilja hyresgästen från lägenheten, används blankett 22 a, som bifogas ansökan.

Denna blankett finns även översatt till engelska i Fastighetsägarna Dokument

Pris: 35:-