12A.2 Hyreskontrakt för enklare lokal

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Formulär 12A.2 avser uthyrning av lokal och är tänkt att användas vid förhyrningar av enklare beskaffenhet. Kontraktet är tvåsidigt och baserat på det fyrasidiga lokalhyreskontraktet 12B.2. För det fall parterna saknar en eller flera klausuler i 12A.2 kan det vara lämpligt att överväga om 12B.2 bör användas istället. Till exempel bör 12B.2 användas om det i förhyrningen ingår viss inredning som hyresvärden tillhandahåller eller om hyresvärden ska ansvara för avfallshantering i någon utsträckning. För det fall lokalen ska användas för restaurangverksamhet finns ett särskilt restauranghyresavtal, formulär nr 84, Hyreskontrakt Restaurang. Observera att förändringar skett i momsavsnittet, andra stycket andra punkten med anledning av nya momsregler från årsskiftet. Vi har också tagit bort stycket om införande av obligatorisk moms.

Pris: 65:-