Specifikation över totalhyror

Specifiera de bostadslägenheter som förhandlingen skall avse i blankett 1070.

Pris: