Fullmakt vid upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Mallen är en fullmakt som används när en bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet. Bostadsrättshavaren ger genom fullmakten en annan person behörighet att under uthyrningen företräda honom eller henne under hela den tid uthyrningen består. Fullmakten omfattar bland annat att fullmäktigen kan ta emot uppsägning eller stämningsansökan i bostadsrättshavarens ställe.

Pris: 0:-