Beslut om medlemskap (i bostadsrättsförening)

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Blanketten är tänkt att fyllas i när en bostadsrätt överlåts på en ny ägare. Den gamla ägaren till bostadsrätten begär på blanketten sitt utträde ur föreningen, den nya ägaren ansöker om inträde i föreningen och företrädare för bostadsrättsföreningen beslutar att bevilja ansökningarna.

Pris: 45:-