1052 Överlåtelseavtal bostadsrätt

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Formuläret är avsedd att användas då en bostadsrättsinnehavare genom köp överlåter sin bostadsrätt på en ny innehavare. Blanketten ska inte förväxlas med blankett nr 1050, Upplåtelseavtal Bostadsrätt, som avser förhållandet när en bostadsrättsförening upplåter en bostadsrätt.

Pris: 45 kr