Gränsdragningslista för lokal fördelning av underhåll och utbytesansvar

För att få tillgång till denna mall måste du vara inloggad i Fastighetsägarna Dokument. Logga in eller skapa konto här till höger.

Gränsdragningslistan är ett verktyg för att markera underhålls- och utbytesansvar för installationer, inredning och utrustning mellan hyresvärden och hyresgästen. Gränsdragningslistan 102 kan användas för olika lokaltyper och innehåller också allmän information om hur ansvaret för underhåll och utbyte fördelas mellan parterna för det fall inget särskilt reglerats. Gränsdragningslistan 102 är framtagen i samarbete med Svensk Handel och Visita – Svensk Besöksnäring och ska läggas till det Hyreskontrakt för lokal 12 B.2. Fastighetsägarna tillhandahåller också en mall för gränsdragningslista för restauranglokal, formulär nr. 85. Den är tänkt att läggas till restauranghyresavtalet, formulär nr. 84.

Pris: 90:-