Vi lanserar nytt lokalhyresavtal

21 maj 2018

Det nya lokalhyresavtalet 12 B.3 är nu tillgängligt i tjänsten Fastighetsägarna Dokument och ersätter det tidigare formuläret 12 B.2. Avtalet är liksom tidigare samförhandlat med SABO, Svensk Handel och Visita. Vi rekommenderar därför inte att 12B.2 bör användas bland annat med hänsyn till att bilagorna till kontraktet har uppdaterats.

I korthet om ändringarna i förhållande till 12B.2:

Huvudavtalet är fortsatt fyrsidigt. Vi har möblerat om något bland sektionerna vilket kanske är mest påtagligt på avtalets första sida. Från sista sidan har vi lyft ut sektionen Överenskommelse om överlåtelse. Denna är numera en egen bilaga (formulär nr 97). I huvudavtalet har vidare vissa redaktionella och språkliga ändringar gjorts. 

Utöver detta har ändringar av materiell karaktär gjorts i fyra sektioner, nämligen Underhåll, Oförutsedda kostnader, Ombyggnads- och Ändringsarbeten samt Försäkringar. Även handledningstexterna till dessa sektioner har ändrats och finns tillgängliga att visa i formuläret. 

Handledningen i broschyrform är ännu inte tryckt. 

Beträffande bilagorna till avtalet har ändringar av materiell karaktär skett i tre av dessa, nämligen Personuppgiftsklausulen med Information om behandling av personuppgifter (formulär nr 90), Brandskyddsklausulen (formulär nr 68) och gränsdragningslistan för underhåll (formulär nr 102). Den senare innebär endast förtydligande förklaringar av innebörden av Underhåll och Utbyte, dock inga ändringar i katalogen/listan. Bilagan till Brandskyddsklausulen (formulär nr 69) liksom bilagan om investeringsmoms (formulär nr 95) har utgått. 

Bra att veta är också att det numera även finns en blankett för Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter (formulär nr 42). 

Se filmen om de viktigaste skillnanderna mellan 12B.2 och 12B.3

Här kan du ta del av Maria Isakssons presentation av vårt nya lokalhyresavtal  12.B.3 från användarmötet i Stockholm tidigare i våras. I filmen går Maria igenom de viktigaste skillnaderna mellan 12B.2 och 12B.3.

Se filmen