Vet du vad som gäller?

23 mars 2016

Från 1 januari kräver Skatteverket elektroniska personalliggare på alla byggarbetsplatser. Kravet omfattar alla typer av byggnationer och innebär att byggherren har ansvar för att samtliga personers närvaro på byggarbetsplatsen registreras.

Ansvaret över personalliggare kan i vissa fall överlåtas till en entreprenör. Med hänsyn till de nya kraven på personalliggare vid byggen har Entreprenadkontrakt nr 300 justerats på så att beställaren överlåter ansvaret för denna skyldighet på entreprenören. Den nya regleringen finns i punkten 3.8.