Uppdatering av nio formulär med anledning av lagändring i hyreslagen

30 september 2019

Den 1 oktober träder ändringar i flera paragrafer i hyreslagen i kraft. Lagändringen syftar till att motverka svarthandel med hyresrätter och olovlig andrahandsuthyrning.

Med anledning av lagändringen har åtta formulär i Fastighetsägarna Dokument uppdaterats och ett nytt tillkommit.

Formulär som uppdaterats är:

  • Ansökan om lägenhetsbyte (74)
  • Bilaga till lägenhetsbyte (75)
  • Ansökan om tillstånd till andrahandsuthyrning (76)
  • Intyg om provsamboende (76A)
  • Fullmakt vid andrahandsuthyrning (77)
  • Avtal om uthyrning av bostadslägenhet i andra hand (78)
  • Uppsägning av hyresavtal – bostadslägenhet (17)
  • Hänskjutande till hyresnämnden (1021).
  • Information till andrahandshyresgäst (76B)- nytt fomulär

Flera av formulären finns också som ifyllbara PDF:er på fastighetsagarna.se. Lägg gärna en länk till formulären på er webbsida om ni önskar att era hyresgäster använder dem.

Beskrivning av uppdateringarna av formulären

Ansökan om lägenhetsbyte (74)
Formuläret har genomgått en större uppdatering med syfte att göra det enklare för hyresgästen att fylla i formuläret, att hyresgästen ska få tydlig information om vad förbudet mot ersättning för överlåtelse av hyresrätt innebär samt att hyresvärden ska få in ytterligare uppgifter som behövs för att pröva ansökan om lägenhetsbyte med hänsyn till de nya reglerna.

Bilaga till lägenhetsbyte (75)
Bilagan som används för kedjebyte har uppdaterats för att hyresvärden ska få ytterligare uppgifter som behövs för att pröva ansökan om lägenhetsbyte.

Ansökan om tillstånd till andrahandsuthyrning (76)
Formuläret har genomgått en större uppdatering för att hyresgästen ska få information om vad som gäller vid andrahandsuthyrning. Vidare finns nu möjlighet för hyresvärden att meddela sitt beslut längst ned i formuläret. Beslutet kan förenas med villkor. I och med detta kommer formulär om rätt till andrahandsuthyrning (1012) inte längre att behövas.

Intyg om provsamboende (76A)
Formuläret har uppdaterats för att hyresvärden ska få ytterligare information om vem som är provsambo.

Information till andrahandshyresgäst (76B) – Nytt formulär
I det nya formuläret information till andrahandshyresgäst framgår sådant som är viktigt för en andrahandshyresgäst att känna till avseende kravet på tillstånd för uthyrning, hur hög hyra förstahandshyresgästen får ta ut, folkbokföringsskyldigheten samt att ingen avtalsrelation finns mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen. Hyresvärden har även möjlighet att skriva in hur lång tid som andrahandsuthyrningen är godkänd vad förstahandshyresgästens hyra är. Detta för att motverka att andrahandshyresgästen accepterar otillåtna villkor. Formuläret kan skickas till andrahandshyresgästen eller så kan tillståndet för andrahandsuthyrning villkoras med att förstahandshyresgästen lämnar ett av andrahandshyresgästen undertecknat exemplar av handlingen.

Fullmakt vid andrahandsuthyrning (77)
Formuläret har uppdaterats med ytterligare fält.

Avtal om uthyrning av bostadslägenhet i andra hand (78)
Villkor har ändrats med hänsyn till de nya reglerna. Regleringen kring försäkring har ändrats för att minska risken för missförstånd beträffande vad som omfattas av hemförsäkring.

Uppsägning av hyresavtal – bostadslägenhet (17)
Uppdaterats med nya förverkandegrunder.

Hänskjutande till hyresnämnden (1021)
Uppdaterats med nya förverkandegrunder.