Nytt nummer till support 0771-18 18 58!

Från och med den 1 februari byter Fastighetsägarna Dokument support till Xzakt Kundrelation. Vår nya support är stationär i Skellefteå och kommer att svara på alla frågor om tjänsten precis som tidigare. Den nya supporten nås måndag till fredag klockan 9:00-17:00 på info@fastighetsagarnadokument.se och telefon:0771-18 18 58.