Nytt formulär för information om personuppgiftshantering vid andrahandsupplåtelse

Sedan en tid tillbaka hittar du ett nytt formulär i Fastighetsägarna Dokument som behandlar personuppgifter i samband med andrahandsupplåtelse (andrahandsuthyrning) av hyresrätt eller bostadsrätt.

Det nya formuläret för information om personuppgiftshantering vid andrahandsupplåtelse har nummer 701 och kan användas vid ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse. Formuläret kan läggas som bilaga till ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av hyresrätt (76) och ansökan om tillstånd för andrahandsupplåtelse av bostadsrätt (1051).