Nya vägledningar för behandling av personuppgifter

Fastighetsägarna och SABO lanserar två gemensamma vägledningar för behandling av personuppgifter vid uthyrning och förvaltning av hyresbostäder samt vid kamerabevakning vid flerfamiljshus.

Vägledningarna syftar till att skydda de boendes integritet och att utgöra ett stöd för hyresvärdar kring hur personuppgifter bör behandlas inför att bestämmelserna i

Dataskyddsförordningen (GDPR) träder ikraft den 25 maj 2018. Vägledningarna ersätter tidigare branschöverenskommelser om behandling av personuppgifter. Avtal och mallar i Fastighetsägarna Dokument som berörs av ändringen kommer att uppdateras innan den 25 maj.

Vägledningarna för personuppgiftsbehandling ersätter tidigare branschöverenskommelser

De två nya vägledningarna om behandling av personuppgifter vid uthyrning och förvaltning av bostäder och behandling av personuppgifter vid kamerabevakning ersätter Fastighetsägarnas och SABO:s överenskommelse om personuppgiftsbehandling från 2010. Här kan du ladda ner vägledningarna: