Nya regler mot otillåten andrahandsuthyrning och svarthandel

Riksdagen beslutade den 13 juni om nya, strängare regler mot otillåten andrahandsuthyrning svarthandel med hyreskontrakt. Syftet med de nya reglerna är att få en rättvisare hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor.

Förändringarna innebär omfattande lagskärpningar som berör olika typer av missbruk av hyresrätten – till exempel svarthandel, oskäliga andrahandshyror, felaktigt utnyttjande av andrahands-, bytes- och inneboendebestämmelserna.

Med anledning av detta kommer vi att uppdatera de avtal och andra formulär i Fastighetsägarna Dokument som berörs av de nya reglerna. Uppdateringarna i Fastighetsägarna Dokument kommer att ske i samband med att de nya reglerna träder i kraft den 1 oktober. På höstens användarmöten kommer vi även att informera mer om vad de nya reglerna innebär.

Läs mer