Information om personuppgiftsbiträdesavtal i Fastighetsägarna Dokument

Fastighetsägarna är personuppgiftsbiträde för de personuppgifter om tredje man som ni behandlar i formulären i Fastighetsägarna Dokument. Fastighetsägarna kommer inom kort att skicka ut information och biträdesavtal till alla kunder.