Information om GDPR och Fastighetsägarna Dokument

Din integritet är viktig för oss. För att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt och i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (”GDPR”) har Fastighetsägarna sett över sina rutiner och tagit fram en personuppgiftspolicy. Här kan du läsa vår personuppgiftspolicy.

Vi har också anpassat Fastighetsägarna Dokuments allmänna villkor så att de stämmer överens med GDPR. Här kan du ta del av våra uppdaterade allmänna villkor.

Dessutom har vi kompletterat våra allmänna villkor med ett personuppgiftsbiträdesavtal (”PuB-avtal”) som reglerar den personuppgiftsbehandling du gör i Fastighetsägarna Dokument avseende t.ex. hyresgäster. Avtalet beskriver våra olika roller och ansvar enligt GDPR. Här kan du ta del av personuppgiftsbiträdesavtalet.

Fastighetsägarna har ett samarbete med IT-systemleverantören Barium, som ansvarar för drift, utveckling, support och underhåll av tjänsten Fastighetsägarna Dokument. Information om Bariums hantering av personuppgifter samt kontaktuppgifter till deras dataskyddsombud kan du ta del av i Bariums sekretesspolicy.

Om du har frågor med anledning av detta är du välkommen att kontakta, Katja Kalda på : katja.kalda@fastighetsagarna.se