HUR HANTERAS ELBILSLADDNING I AVTAL?

21 december 2017

Hur ska man hantera elbilsladdning som tjänst när man tecknar avtal för parkering i garage-/bilplatsmallar i Fastighetsägarna Dokument? Det är en högaktuell fråga och trots att det idag saknas ett speciellt avsnitt angående elbilsladdning är det enkelt att redan i befintliga mallar avtala vad som gäller mellan parterna.

Exempelvis kan man reglera kostnaden för el genom att under särskilda bestämmelser skriva att bil-/garageplatsen är upplåten med utrustning för elbilsladdning samt ange om utrustningen är försedd med kabel eller om nyttjaren själv ska tillhandahålla detta. Vi kommer i framtida versioner av mallarna lägga in särskilda avsnitt om elbilsladdning. 

Läs mer om laddplatser och fastigheter