Avtal nu anpassade för laddning av elbilar

Nu har vi anpassat Bilplatskontraktet (3) och Garagekontraktet (14) för laddning av el/hybrid-fordon. De uppdaterade kontrakten finns numera att tillgå i Fastighetsägarna Dokument. Revisionen innebär att avtalen är bättre anpassade för laddning av elbil, något som blir allt mer vanligt förekommande.

Avtalen har också anpassats för samnyttjande, det vill säga att uthyrning sker till olika hyresgäster vid olika tidpunkter vilket ger en mer effektiv fastighetsanvändning.

Revisonen av kontrakten innebär bland annat att:

  • kontrakten har anpassats för garage-/parkeringsplatser med utrustning för laddning av el/hybrid-fordon vilket medfört förändringar i avsnitten om användning, elström, hyra/avgift och avtalsvillkor.
  • ett avsnitt om samnyttjande av garage-/bilplats har lagts till.
  • avsnittet om hyra/avgift har alternativ för fast årlig uppräkning med procent eller kronor förts in. Fast uppräkning förekommer till exempel i hyresavtal som löper kortare tid än tre år då indexklausul inte kan användas.
  • uppdatering av personuppgiftsavsnitten skett samt mindre ändringar i flera andra delar av kontrakten bland annat genom numrering av avsnitt, tydligare skrivning om debitering av el samt utförligare avtalsvillkor.
  • avsnittet om spolplatta tagits bort från hyresavtalet. Om spolplatta finns och ersättning för detta behöver regleras särskilt kan detta föras in under särskilda bestämmelser eller i en egen bilaga.