Anpassningar till GDPR, den nya dataskyddsförordningen

Nu har vi GDPR-anpassat mallar och formulär i Fastighetsägarna Dokument, vilket betyder att vi bland annat har tagit fram informationstexter för personuppgiftshantering vid uthyrning av bostad och lokal samt ett samtyckesformulär för behandling av hälsouppgifter.

Vi har lanserat följande ändringar i vissa formulär i Fastighetsägarna Dokument med anledning av den nya dataskyddsförordningen.

Det rör följande formulär:

  • Personuppgiftsklausul bostad (nr 70) (uppdaterad)
  • Personuppgiftsklausul då bostad söks (nr 79) (uppdaterad)
  • Personuppgiftsklausul lokal (nr 90) (uppdaterad)
  • Samtycke för behandling av känsliga personuppgifter (nr 42) (ny)
  • I övrigt är också huvudavtalens sektioner vari hänvisning till dessa bilagor sker uppdaterade.
  • Inom kort kommer även Personuppgiftsklausul arrende (nr 41) att uppdateras.
  • Senare kommer också de engelska versionerna av de nämnda  klausulerna att uppdateras.