1 maj slutar vi tillhandahålla det gamla lokalhyreskontraktet 12B.2

I maj 2018 lanserades ett nytt samförhandlat hyreskontrakt för lokaler. Det nya kontraktet med beteckningen 12B.3 ersatte det tidigare gällande standardkontraktet 12B.2. Lokalhyreskontraktet används i stor omfattning och för att våra kunder skulle kunna slutföra avtalsförhandlingar som utgått från det tidigare gällande kontraktet har det funnits kvar under en övergångsperiod.

Den 1 maj 2019 kommer kontraktet 12B.2 att utgå i Fastighetsägarna Dokuments utbud av standardkontrakt. Det innebär att det inte kommer gå att starta nya ärenden med det gamla kontraktet. I befintliga ärenden kommer kontraktet 12B.2 dock att finnas kvar. Det kommer alltså även fortsättningsvis gå att göra förändringar och skriva ut befintliga ärenden så länge de ligger kvar på vår nuvarande plattform.